Valikko X
Pharm Solutions. Viagra. UK.
Kieli
Valuutta
Generic Zudena (Udenafil)
Zudena
Udenafiiliä käytetään erektiohäiriöiden (impotenssi) sekä lievän prostatan hypertrofian (laajentunut eturauhanen) oireiden hoidossa.
100mg x 4pillerit $65.99
( $16.50 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
100mg x 8pillerit $114.99
( $14.37 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
100mg x 16pillerit $216.99
( $13.56 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
100mg x 32pillerit $415.99
( $13.00 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
100mg x 64pillerit $791.99
( $12.37 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
100mg x 92pillerit $1084.99
( $11.79 per pilleri )
Lisää Ostoskoriin
Tuotekuvaus

Käyttö


Udenafiili on terapeuttinen lääkeaine, jonka otaksutaan parantavan erektiotoiminnon yhteydessä tapahtuvan reaktioketjun loppukohtia. Lääke vaikuttaa 5-tyypin fosfodiesteraasientsyymiin (PDE5). Udenafiilillä on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, aineen T max on 1,0+1,5 tuntia ja T ½ on 11+13 tuntia (lääke alkaa vaikuttaa suhteellisen nopeasti ja sen vaikutus kestää pitkään). Tämän takia Udenafiiliä on todettu käytettävän sekä tarpeen vaatiessa että päivittäisenä annoksena. Udenafiilin tehokkuutta ja aineen vaikutusta käyttäjiin on tutkittu useissa eri tutkimuksissa. Viime aikoina suoritetut sekä yhä käynnissä olevat tutkimukset ovat osoittaneet Udenafiilin olevan mainio lääke molemmilla, edellä kuvatuilla tavoilla käytettynä. Udenafiili on sekä tarpeen vaatiessa käytettynä että päivittäisenä annoksena otettuna sekä tehokas että hyvin siedetty lääke. Lääkkeeseen liittyviä lisätutkimuksia tulee kuitenkin suorittaa muihin etnisiin ryhmiin kuuluvilla potilailla sekä sellaisilla henkilöillä, joilla on muita terveydellisiä ongelmia, kuten diabetes, korkea verenpaine tai hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua.


 


Annoskoko ja käyttöohje


Zudena-lääke nautitaan sisäisesti, sitä ei tarvitse ottaa aterioinnin yhteydessä. Suositeltu 100 mg annos otetaan 30 minuuttia ennen odotettua seksuaalista aktiviteettia. Annoskokoa voidaan kasvattaa 200 mg asti yksilökohtaisen vaikutuksen ja sietokyvyn mukaisesti. Lääkkeen suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 1 kerran päivässä. Zudena-tablettia ei saa murtaa.


 


Varotoimet


Seksuaalinen aktiivisuus voi muodostaa riskin potilailla, joilla on sydän- ja verenkiertojärjestelmän sairauksia. Tämän takia erektiolääkkeiden käyttöä, udenafiili mukaan lukien, ei suositella miehille joilla on sydänperäisiä sairauksia. Potilaat joiden veren vasemman kammion verenkiero on estynyt (aorttastenoosi), voivat olla tavanomaista herkempiä vasodilaattorien, kuten PDE:n inhibiittorien vaikutukselle. Vaikka suoritetuissa kokeissa ei ole todettu pidentyneitä erektiotiloja (kesto yli 4 tuntia), tai priapismia (kivulias erektio, joka kestää yli 6 tuntia), tällaisia tiloja voi ilmetä tämän lääkeryhmän lääkkeitä käytettäessä. Jos erektio kestää yli 4 tuntia (mahdollisesta kivusta riippumatta), potilaiden tulisi hakeutua välittömästi hoitoon. Jos priapismia ei hoideta ajoissa, se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita paisuvaiskudokseen ja heikentää erektiotoimintoa.


Alla esitetään luettelo sellaisista henkilöistä, joiden tulee Zudena-tuotetta käyttäessään olla erityisen varovaisia: potilaat, joilla verenpaine on hoitamaton verenpaine (verenpaine > 170/100 mm Hg), verenpainetauti (verenpaine <90/50 mm Hg). Potilaat joilla on perinnöllinen verkkokalvon rappeumatauti (retinitis pigmentosa, proliferatiivinen diabeettinen retinopatia mukaan lukien). Potilaat joilla on edellisten 6 kuukauden aikana ollut aivohalvaus, sydäninfarkti tai heille on tehty sydämen ohitusleikkaus. Potilaat joilla on vakava maksan tai munuaisten vajaatoiminta, synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä tai lääkkeiden takia pidentynyt QT-aika. Potilaat, jotka ovat alttiita priaprismille. Potilaat joiden penis on anatomisesti epämuodostunut. Potilaat joilla on penisimplantti. Seksuaalinen aktiivisuus potilailla, joilla on sydän- ja verenkiertojärjestelmän sairauksia, kuten epästabiili angina pectoris tai sukupuoliaktin aikana ilmenevä pectoris, viimeisen 6 kk aikana kehittynyt krooninen sydänsairaus (NYHA-luokittelun toiminnalliset luokat II-IV), hallitsemattomat sydämen rytmihäiriöt. Nämä terveydentilan muutokset tulisi huomioida, kun arvioidaan mahdollisten komplikaatioiden syntymisen todennäköisyyttä udenafiiliä ja kalsiumkanavan salpaajia, alfasalpaajia ja muita alhaista verenpainetta aiheuttavia lääkkeitä käytettäessä. Edellä mainittujen lääkkeiden takia systolinen ja diastolinen verenpaine voi laskea 7-8 mm Hg.


Tätä lääkettä ei ole rekisteröity käytettäväksi naisilla.


Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden käyttöön.


 


Vasta-aiheet eli kontraindikaatiot


Udenafiiliä ei tule käyttää yhdessä muiden erektiohäiriön hoitomuotojen kanssa.


Yliherkkyys kaikille lääkkeen sisältämille ainesosille. Yhtäaikainen käyttö nitraattien ja muiden typpioksidia tuottavien aineiden kanssa. Udenafiiliä ei tule käyttää yhdessä rintakipujen tai sydänongelmien takia nautittujen nitraattilääkkeiden kanssa. Kiellettyihin lääkkeisiin kuuluvat nitroglyseriini, isosorbididinitraatti ja isosorbidimononitraatti. Nitraatteja voi esiintyä myös sellaisissa viihdekäytössä olevissa aineissa kuten amyylinitraatti tai -nitriitti (ns. ”poppers”). Udenafiilin käyttö yhdessä nitraattia sisältävien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa yllättävän ja voimakkaan verenpaineen alenemisen.


Vaikuttaa ajokykyyn ja laitteiden käyttökykyyn. Käyttäjän tulee ennen laitteiston tai ajoneuvon käyttöä ensin tarkistaa, miten heidän elimistönsä reagoi Zudena-lääkkeeseen.


 


Mahdolliset sivuvaikutukset


Jos udenafiiliä käytettäessä ilmentyy seuraavia allergisia oireita, on hakeuduttava terveydenhuollon piiriin: nokkosihottumaa, hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen.


Zudena-tuotteen käyttö on lopetettava, jos esiintyy seuraavia oireita: sydämentykytys, pidentyneet erektiotilat, punastuminen, huimaus, silmäkivut, silmien valuminen, nenän tukkoisuus, päänsärky.


Tuotteen mahdollisia sivuvaikutuksia ei ole tutkittu yli 71-vuotiailla.


Tuote ei vaikuta siemennesteen laatuun.


Jos lääkettä käytettäessä havaitaan jokin edellä mainituista sivuvaikutuksista, on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon tai apteekkiin.


 


Lääkkeiden yhteisvaikutukset


Ota yhteyttä lääkäriin ennen udenafiilin käytön aloittamista. Kerro lääkärille kaikista tällä hetkellä käyttämistäsi lääkkeistä, sekä mahdollisista juuri käytetyistä tai käytetyiksi aiotuista lääkkeistä, erityisesti seuraavista:


- Sytokromi P450-isoentsyymi CYP3A4:n inhibiittorit (ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonaviiri, indinaviiri, simetidiini, erytromysiini ja greippihedelmä). Näiden kohteiden sisältämät aineet voivat hidastaa udenafiilin hajoamista


- Ketokonatsoli (400 mg) lisää udenafiilin biosaatavuutta (100 mg) lähes 2-kertaiseksi (212%) ja Cmax-arvoa 0.8-kertaisesti (85%).


- Ritonaviiri and indinaviiri tehostavat huomattavasti udenafiilin vaikutusta.


- Deksametasoni, rifampiini ja epilepsialääkkeet (karbamatsepiini, fenytoiini ja fenobarbitaali) voivat nopeuttaa udenafiilin metaboliaa, joten näiden lääkkeiden yhtäaikainen käyttö heikentää udenafiilin tehoa.


- Udenafiilin (30 mg / kg sisäisesti) ja nitroglyseriinin (2.5 mg / kg kerran, w / w) yhtäaikainen käyttö ei suoritetuissa kokeissa aiheuttanut muutoksia udenafiilin farmakokinetiikkaan, mutta nitroglyseriinin ja udenafiilin yhtäaikaista käyttöä ei suositella, koska se voisi mahdollisesti aiheuttaa verenpaineen laskua.


- Udenafiili ja alfainhibiittorien ryhmään kuuluvat lääkkeet ovat vasodilaattoreita, eli laajentavat verisuonia. Siksi niitä yhdessä käytettäessä tulisi noudattaa minimiannoksia.


 


Annoksen unohtaminen


Koska Zudena-tuotetta käytetään tarpeen vaatiessa, ei annoksen unohtaminen ole todennäköistä. Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 1 kerran päivässä.


 


Yliannostus


Oireet: yksittäisen 400 mg lääkeannoksen epäsuotuisat vaikutukset vastasivat pienempien Udenafil-annosten vaikutusta, mutta oireita esiintyi tätä useammin.


Hoito: oireiden mukaan. Dialyysi ei nopeuta udenafiilin eliminaatiota.


Jos uskot nauttineesi liian paljon Zudena-tuotetta, hakeudu ensiapuklinikalle tai soita myrkytyskeskukseen, Suomessa numeroon 09 471 977.


 


Säilytys


Zudena tulee säilyttää korkeintaan 30°C lämpötilassa, valolta ja kosteudelta suojattuna. Älä säilytä lääkkeitä kylpyhuoneessa. Pidä lääkkeet lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.


 


Muuta tietoa

 

Tarjoamme vain yleistietoa lääkkeistä, jotka eivät ole täysin kattavia, lääkereaktioita tai pyörtymistä. Sivuston tietoa ei voi käyttää itsehoitoon tai itse diagnosointiin. Erityisistä ohjeista tulisi sopia erikseen terveydenhuollon neuvonantajan tai lääkärin kanssa. KIISTÄMME näiden tietojen luotettavuuden ja mahdolliset virheet. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista vahingollisista seurauksista tämän sivuston käytöstä johtuen tai seurauksista itsehoidolla.