Valikko X
Pharm Solutions. Viagra. UK.
Kieli
Valuutta
Tastylia (Tadalafil (Cialis Strips))
Tastylia
Tastylia-liuskoja käytetään useimmiten erektiohäiriöiden hoitoon. Erektiohäiriöt ovat tyypillisesti useilla keski-iässä olevilla miehillä esiintyvä ongelma. Tastylia auttaa lisäämään veren virtaamista, minkä ansiosta penis voi kasvaa suurem¬maksi ja pysyä jäykkänä pidemmän aikaa. Useimmat impotentit miehet käyttävät Tastylia-tuotetta ja heidän saavuttamansa tulokset ovat hämmästyttäviä. Vaiku¬tus ilmenee erittäin nopeasti ja tulokset tulevat yllättämään sinut positiivisesti!
10mg x 10strips $60.99
( $6.10 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 20strips $113.99
( $5.70 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 30strips $159.99
( $5.33 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 40strips $197.99
( $4.95 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 60strips $273.99
( $4.57 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 90strips $375.99
( $4.18 per strip )
Lisää Ostoskoriin
10mg x 120strips $455.99
( $3.80 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 10strips $132.99
( $13.30 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 20strips $241.99
( $12.10 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 30strips $329.99
( $11.00 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 40strips $399.99
( $10.00 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 60strips $582.99
( $9.72 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 90strips $801.99
( $8.91 per strip )
Lisää Ostoskoriin
20mg x 120strips $971.99
( $8.10 per strip )
Lisää Ostoskoriin
Tuotekuvaus

Käyttö

 

 

 

Tastylia-tuote on tarjolla 10 kpl/pakkauksen liuskoina, ja tuotteen vaikuttava ainesosa on 20 mg tadalafiilia.

 

Tadalafiili vaikuttaa voimakkaasti seksuaalisen stimulaation yhteydessä, mutta se ei yksin ole erektion syntymisen pääaiheuttaja. Koko erektioprosessin syntymi­seen liittyy NO-yhdiste (typpioksidi), jota vapautuu seksuaalisen kiihottumisen yhteydessä peniksen paisuvaiskudokseen, latinaksi corpus cavernosum. NO akti­voi puolestaan guanylaattisyklaasi-nimisen entsyymin, minkä seurauksena cGMP-yhdisteen (syklinen guoanisidimonofosfaatti) taso elimistössä nousee. Tämän kaiken tuloksena sileä lihaskudos rentoutuu ja veri pääsee virtaamaan corpus cavernosum -kudoksen sisälle.

 

Tadalafiili auttaa myös niitä potilaita, joilla on todettu hyvänlaatuinen eturauha­sen liikakasvu, laajentuneeseen eturauhaseen liittyviä oireita tai keuhkoverenpai­neen nousuun liittyviä ongelmia

 

 

 

Annoskoko ja käyttöohje

 

 

 

20mg Tastylia-liuskat on tarkoitettu nautittavaksi suun kautta, kerran päivässä, vähintään 1 tunti ennen aiottua seksuaalista aktiviteettia! Älä koskaan ota enem­pää kuin yhden annoksen päivässä!

 

Repäise uudelleen suljettavissa oleva pakkaus auki ja ota ulos sen sisällä oleva Tastylia-liuska. Laita liuska kielellesi ja anna sen sulaa suussasi. Liuskan sulattua suusi täyttää raikas makuaistimus, samalla kun tuotteen aktiiviset ainesosat alka­vat sylkesi välityksellä levitä verenkiertoosi. Vaikutus ilmenee erittäin nope­asti, suunnilleen 6-15 minuutissa!

 

Tarvittava Tastylia-annos voi vaihdella lääkärin suosituksen perusteella potilaasta riippuen. Tuote voidaan nauttia aterioimisesta riippumatta!

 

Ota aina kokonainen Tastylia-liuska, älä koskaan jaa sitä kahtia!

 

Erektio ei synny pelkästä Tastylia-liuskan nauttimisesta. Sen syntyminen edellyt­tää seksuaalista kiihottumista. Älä koskaan ota useampaa kuin yhtä Tastylia-lius­kaa päivässä!

 

Varotoimet

 

 

 

Kysy aina ohjeita lääkäriltä tai apteekin asiakaspalvelusta, ennen kuin aloitat Tastylia-tuotteen käytön! Jos olet allerginen tadalafiilille, tai käytät muita lääkkei­tä korkean verenpaineen hoidossa, kysy aina neuvoa lääkäriltä, ennen kuin aloitat Tastylia-tuotteen käyttämisen!

 

Jos sinulla on lääkitys rintakipujen tai sydänvaivojen takia, ÄLÄ KOSKAAN käytä Tastylia-tuotetta! Edellä mainittuihin lääkkeisiin kuuluvat nitroglyseriini, isosorbi­didinitraatti ja/tai isosorbidimononitraatti. Nitraatteja voi olla myös eräissä viih­dekäytössä olevissa huumeissa, myös tämä tulee muistaa ennen Tastylia-tuot­teen nauttimista. Tadalafiilin käyttäminen yhdessä muiden nitraattilääkkeiden kanssa voi laskea verenpaineesi vaarallisen alhaiseksi, tämän seurauksena sinulle voi syntyä mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia!

 

Tadalafiili voi vaikuttaa veren virtaamiseen optiseen hermoon, aiheuttaen näin välittömän näön menetyksen. Tämä sivuvaikutus on erittäin harvinainen ja se voi tapahtua pienelle määrälle niistä ihmisistä, jotka käyttävät muita lääkkeitä yhdes­sä tadalafiilin kanssa. Useimmissa edellä mainituissa tapauksissa potilailla on ollut ennestään joitain silmäongelmia ja verenkierron häiriötiloja (sydänsairaus, diabetes, korkea verenpaine, tai yli 50 vuoden ikä). Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa 100% varmuudella, että tadalafiili olisi ollut näissä tapauksissa tilain aiheuttanut aine!

 

 

 

Vasta-aiheet eli kontraindikaatiot

 

 

 

Tastylia-tuotteen ja alkoholin yhteiskäyttö voi aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuk­sia!

 

Pyri Tastylia-tuotetta käyttäessäsi välttämään greippihedelmien ja niistä tehtyjen tuotteiden käyttöä!

 

Pyri välttämään muiden vastaavien lääkkeiden käyttöä, kuten alprostadiili tai johimbiini, ilman etukäteen saatuja lääkinnällisiä ohjeita!

 

 

 

Mahdolliset sivuvaikutukset

 

 

 

Jos sinulla ilmenee mitä tahansa allergisiin oireisiin viittaavaa, pyri saamaan välit­tömästi terveydellistä apua. Näitä oireita voivat olla: nokkosihottuma, hengitys­vaikeudet, kasvojesi, huultesi tai kielesi turpoaminen.

 

Lopeta tadalafiilin käyttö ja hakeudu terveydenhoitoon, jos sinulla esiintyy kivuli­aita erektioita tai niiden yhtämittainen kesto on yli 4 tuntia, koet äkillisen näön menetyksen tai saat sydänkohtauksen oireita. Ota myös yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy rintakipua tai paineen/kivun tunnetta, joka leviää leukojesi tai olkapäidesi alueelle, sekä pahoinvointia ja hikoilua!

 

Soita itsellesi lääkäri tai ambulanssi, jos sinulla ilmenee: korvien soimista, äkilli­nen kuulon menetys, sykehäiriötä tai käsien, nilkkojen tai jalkojen turpoamista. Soita lääkärille jos sinulle tulee kouristuksia tai tunnet menettäväsi tajuntasi!

 

Eräitä hieman yleisemmin raportoituja sivuvaikutuksia ovat: päänsärky, ruoansu­latushäiriöt, lihaskivut, pahoinvointi, selkäkipu, raajan kipu ja punoitus.

 

Tietyt tadalafiilin vaikutukset eivät vaadi lääketieteellistä apua. Kehosi tottuessa lääkkeen käyttöön, monet sivuvaikutukset voivat lakata ilmenemästä. Lääkärisi kykenee estämään tai vähentämään näiden sivuvaikutusten syntyä. Tämä ei kui­tenkaan tarkoita, että mitään riskejä ei olisi. Tarkistuta siksi mahdolliset sivuvai­kutukset, jos ne jatkuvat pidempään tai vaivaavat sinua. Sinulla voi ilmetä seu­raavia oireita: mahan happoisuutta, röyhtäilyä, närästystä, ruoansulatushäiriöitä, mahakipuja tai epämukava olo.

 

 

 

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

 

 

 

Käy lääkärillä ennen Tastylia-tuotteen käytön aloittamista. Kerro hänelle nykyises­tä lääkityksestäsi, erityisesti jos otat antibiootteja, sienilääkkeitä tai C-hepatiitin sekä AIDS/HIV:in hoitoon tarkoitettuja viruslääkkeitä. Muista myös tarkistaa sovel­tuvuus lääkäriltä ennen Tastylia-tuotteen käytön aloittamista jos käytät korkean verenpaineen tai eturauhasen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

 

Lääkeinfossa ei ole lueteltu kaikkia mahdollisia sivuvaikutuksia. Muut lääkkeet kuten reseptilääkkeet, käsikauppatavarana myytävät tuotteet ja vitamiinit sekä yrttituotteet saattavat yhteisvaikuttaa tadalafiilin kanssa.

 

Ota yhteyttä lääkäriin, jos haluat tietää tästä lisää.

 

 

 

Annoksen unohtaminen

 

 

 

Tadalafiiliä käytetään tarvittaessa, siksi annosaikataulua ei tarvita!

 

 

 

 

 

 

 

Yliannostus

 

 

 

Jos olet ottanut useamman kuin yhden annoksen Tastylia-tuotetta päivässä, olet saattanut saada yliannostuksen. Jos tunnet ottaneesi yliannostuksen, hakeudu hoitoon tai soita myrkytyskeskukseen, Suomessa numeroon 09 471 977.

 

 

 

Säilytys

 

 

 

Säilytä Tastylia-liuskat lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kuivassa tilassa jonka lämpötila on 20-25 °C (77 °F). Älä koskaan säilytä lääkkeitä kylpyhuoneessa.

 

 

 

Muuta tietoa

 

 

 

Tarjoamme vain yleistietoa lääkkeistä, jotka eivät ole täysin kattavia, lääkereaktioita tai pyörtymistä. Sivuston tietoa ei voi käyttää itsehoitoon tai itse diagnosointiin. Erityisistä ohjeista tulisi sopia erikseen terveydenhuollon neuvonantajan tai lääkärin kanssa. KIISTÄMME näiden tietojen luotettavuuden ja mahdolliset virheet. Emme ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai muista vahingollisista seurauksista tämän sivuston käytöstä johtuen tai seurauksista itsehoidolla.