Menu X
Pharm Solutions. Viagra. UK.
Sprog
Valuta
Generic Zudena (Udenafil)
Zudena
Udenafil bruges til behandling af erektil dysfunktion (impotens) og symptomer på godartet prostatahypertrofi (forstørret prostata).
100mg x 4piller $65.99
( $16.50 pr pille )
Tilføj Til Kurv
100mg x 8piller $114.99
( $14.37 pr pille )
Tilføj Til Kurv
100mg x 16piller $216.99
( $13.56 pr pille )
Tilføj Til Kurv
100mg x 32piller $415.99
( $13.00 pr pille )
Tilføj Til Kurv
100mg x 64piller $791.99
( $12.37 pr pille )
Tilføj Til Kurv
100mg x 92piller $1084.99
( $11.79 pr pille )
Tilføj Til Kurv
Vare Beskrivelse

Almindelig anvendelse


Udenafil er et terapeutisk middel, som antages at forbedre den erektile funktion ved at interagere med phosphodiesterase type 5 (PDE 5) enzymet. Udenafil har unikke egenskaber, med en Tmax på 1.0 - 1.5 t og T½ på 11 - 13 t (en relativ hurtig indtrædelseshastighed og en lang virkningsvarighed). Derfor ses både ved-behov og dagligt brug af Udenafil. Udenafils effektivitet og tålelighed er blevet vurderet i adskillige studier, og nylige og fortsatte studier har vist Udenafils lovende takter i forhold til begge doseringsregime. Udenafil er effektivt og tåleligt både som ved behov og ved daglig anvendelse, men der er behov for flere studier hos patienter af andre etniciteter og med komorbide tilstande såsom diabetes mellitus, forhøjet blodtryk og godartet prostatahypertrofi.


 


Dosering og vejledning


Zudena tages inden et vilkårligt måltid.


Anbefalet dosis er 100 mg, taget 30 minutter før forventet seksuel aktivitet.


Dosis kan øges op til 200 mg afhængig af individuel effektivitet og tålelighed.


Den maksimalt anbefalede behandlingsfrekvens er - 1 gang dagligt.


Knus eller del ikke Zudena tabletter. Slug dem hele.


 


Forbehold


Seksuel aktivitet er en potentiel risikofaktor for folk med hjerte/kar sygdomme, så behandling af erektil dysfunktion, herunder brug af Udenafil, bør ikke foregå for mænd med hjertesygdomme, hvor det ikke er anbefalet at være seksuelt aktiv.


Patienter med obstruktion af udstrømning af blod fra venstre ventrikel (aortastenose) kan være mere følsomme overfor virkningen fra vasodilatorer, inklusive PDE hæmmere. På trods af fraværet af kliniske forsøg med tilfælde af forlænget erektion (længere end 4 timer) og priapisme (smertefuld erektion varende mere end 6 timer), er sådanne fænomener særegne fro denne klasse af medikamenter. I tilfælde af en erektion varende længere end 4 timer (uanset smerteniveau), bør patienten søge omgående lægehjælp. I fald priapisme ikke behandles rettidigt kan det føre til uoprettelig skade på det erektile væv og den erektile funktion.


En liste af dem, der bør tage Zudena med stør varsomhed: Patienter med ukontrolleret forhøjet blodtryk (blodtryk > 170/100 mm Hg), hypotension (blodtryk < 90/50 mm Hg); patienter med arvelige degenerative øjensygdomme (inklusiv retinitis pigmentosa, proliferativ diabetisk retinopati); Patienter, der indenfor de seneste 6 måneder har haft slagtilfælde, akut myokardieinfarkt eller koronar bypass podning; Patienter med alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion; medfødt langt QT-syndrom, eller en øgning i QT intervallet som resultat af at have taget medicin; disposition for priapisme; patienter med anatomisk misdannelse af penis; patienter med penisimplantater; seksuel aktivitet hos patienter med sygdomme i det kardiovaskulære system såsom ustabil angina eller angina, der forekommer under samleje, kronisk hjertesvigt (funktionsklasse II-IV i NYHA klassifikationen), som er udviklet indenfor de seneste 6 måneder, ukrontrollerede hjerterytme forstyrrelser, - bør alle tage den potentielle risiko for komplikationer under grundig overvejelse; under behandling med Udenafil og CCB'er, alfablokkere eller andre hypotensive lægemidler - kan man observere en yderligere reduktion i det diastolske såvel som systoliske blodtryk på 7-8 mmHg.
Ifølge de registrerede indikationer på medikamentet er det ikke beregnet til brug for kvinder.


Medikamentet er ikke beregnet for brug til personer under 18 år.


 


Kontraindikationer


Brug ikke Udenafil i kombination med andre behandlingsformer mod erektil dysfunktion.


Overfølsomhed overfor enhver komponent af medikamentet, samtidig indtag af nitrater eller andre nitrogenoxid kilder. Tag ikke Udenafil hvis du også tager nitratholdige medikamenter mod brystsmerter eller hjerteproblemer. Dette inkluderer nitroglycerin, isosorbiddinitrat og isosorbidmononitrat. Nitrater findes også i nogle rekreative stoffer såsom amylnitrat eller nitrit ("poppers"). Indtagelse af Udenafil sammen med nitratholdige medikamenter kan forårsage pludselige og alvorlige fald i blodtrykket.


Påvirker evnen til at køre bil og føre maskiner. Før du fører maskiner og køretøjer, skal patienten vide hvordan de reagerer på indtagelsen af Zudena.


 


Mulige bivirkninger


Søg omgående lægehjælp hvis du udviser tegn på en allergisk reaktion på Udenafil: nældefeber, vejrtrækningsproblemer, hævelse i ansigt, læber, tunge eller hals.


Stop med at anvende Zudena og søg omgående lægehjælp hvis du oplever: Hjertebanken, forlængede erektioner, rødmen, svimmelhed, smerter i øjnene, øget tåreflåd, stoppelse i næsen, hovedpine.


Der er ingen studier i bivirkningerne for mænd over 71 år.


Der er ingen bivirkninger i forhold til sædkvalitet.


I fald du oplever nogen af disse bivirkninger eller andre, som ikke er anført ovenfor - kontakt din læge eller apoteker.


 


Stofinteraktion


Konstulter din læge før du begynder at tage Udenafil. Oplys din læge om alle nuværende medikamenter du tager eller begynder eller stopper med at tage, specielt:
- Hæmmere af cytochrom P450 isoenzym CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, ritonavir, indinavir, cimetidin, erythromycin, grapefrugt saft) kan forstærke virkningen af Udenafil.


- Ketoconazol (400 mg) øger henholdsvis biotilgængeligheden og Cmax for Udenafil (100 mg) med  næsten to gange (212%) og 0.8 gange (85%).


- Ritonavir og indinavir forstærker virkningen af Udenafil markant.


- Dexamethason, rifampin og antikonvulsiva (carbamazepin, phenytoin og phenobarbital) kan forøge metaboliseringen af Udenafil, så samtidig anvendelse med de ovenstående medikamenter svækker virkningen af Udenafil.


- Samtidig anvendelse af Udenafil (30 mg / kg taget oralt)  og nitroglycering (2.5 mg / kg en gang, m / m) resulterede ikke i påvirkning af de farmakokinetiske egenskaber for Udenafil i eksperimentelle studier, men samtidig anvendelse af nitroglycerin og Udenafil anbefales ikke grundet risikoen for kraftige fald i blodtrykket.


- Udenafil og medikamenter fra gruppen af alfablokkere er vasodilatorer, og bør derfor kun indtages samtidigt i de mindst mulige doser.


 


Oversprunget dosis


Hvis Zudena bruges ved behov, er det ikke sandsynligt at du er på en doseringsplan. Den maksimale doseringsfrekvens er - 1 gang dagligt.


 


Overdosering


Symptomer: ved en enkelt dosering af medikamentet på 400 mg observeredes sammenlignelige bivirkninger som de observerede ved anvendelse af lavere doseringer af Udenafil, men de opstod langt hyppigere.
Behandling: symptomatisk. Dialyse fremmer ikke udskillelsen af Udenafil.


Hvis du har mistanke om at have brugt for meget Zudena - søg omgående lægehjælp eller ring til Giftlinien på telefon 82 12 12 12.


 


Opbevaring


Opbevar Zudena på et tørt og mørkt sted ved temperaturer, der ikke overskrider 86° F (30° C), Opbevar ikke medikamenter på badeværelset. Hold alle medikamenter udenfor børn og dyrs rækkevidde


 


Ansvarsfraskrivelse


Vi giver kun generel information om medecin, som ikke dækker alle instruktioner, mulige medicinintegreringer, eller forholdsregler. Oplysninger på webstedet kan ikke bruges til selvbehandling eller selv-diagnose. Eventuelle specifikke anvisninger til bestemte patienter, bør aftales med din sundhedsplejerådgiver eller læge ansvarlig for sagen. Vi fralægger os pålideligheden af denne information, og fejl der kunne forekomme heri. Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, særlige eller anden indirekte skade, som resulterer ved brugen af information på webstedet, og ej heller konsekvenserne af selvbehandling.