Menu X
Řešení Pharm. Viagra.
Jazyk
Měna
Vitria (Vardenafil (Levitra Strips))
Vitria
Vitria je efektivní lék na erektilní dysfunkci a impotenci u dospělých mužů. Ve spojení se sexuální stimulací můžete dosáhnout uspokojivé erekce už za půl hodiny po rozpuštění Levitra proužku s mátovou příchutí pod jazykem.
20mg x 10Strips $55.99
( $5.60 za strip )
Přidat Do Košíku
20mg x 20Strips $97.99
( $4.90 za strip )
Přidat Do Košíku
20mg x 30Strips $133.99
( $4.47 za strip )
Přidat Do Košíku
20mg x 40Strips $161.99
( $4.05 za strip )
Přidat Do Košíku
20mg x 50Strips $183.99
( $3.68 za strip )
Přidat Do Košíku
Popis Produktu

Běžné použití

 

Účinnou látkou ve Vitria proužcích je vardenafil - 20 mg. Forma jsou proužky - 10 v balení.

 

Vitria je orálně podávaný proužek sloužící k léčení erektilní dysfunkce (ED). Vardenafil proužky patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) jsou používány k léčbě erektilní dysfunkce (impotence). Tento stav nastává, když není muž schopen dosáhnout nebo udržet pevnou erekci penisu potřebnou pro sexuální aktivitu.

 

Vardenafil zvyšuje účinky oxidu dusnatého, chemické látky, která uvolňuje cévy penisu a umožňuje volný průtok krve do penisu. Erekce po sexuálním aktu vymizí. Co se týče intimností, není důvod někam spěchat. Proužky Levitra fungují až 24 hodin po vstřebání.

 

 

 

Dávkování a pokyny

 

Proužky Levitra obsahují 20 mg aktivní látky vardenafilu. Účinek se dostaví za několik minut po užití. Vložte Vitria na jazyk a nechte rozpustit. Jakmile se proužek rozpustí, získáte svěží pocit v ústech a aktivní látky Vardenafilu se okamžitě dostanou do krevního řečiště. Účinek trvá zhruba dalších 4-6 hodin.

 

Dávkování Vitria se u jednotlivých pacientů liší v závislosti na lékařském doporučení.

 

Vitria pomáhá získat erekci, když nastane sexuální stimulace. Pouhé užití proužku nezpůsobuje erekci.

 

Pokud jste Vitria ještě neužívali, doporučuje se nejprve zkusit polovinu proužku, to znamená 10 mg vardenafilu. Polovina může stačit k dosažení žádoucích výsledků. Pokud 10 mg vardenafilu nestačí, užijte příště celý proužek Vitria. Maximální dávka vardenafilu je 20 mg a neměla by být překročena.

 

 

 

Upozornění  • Pacienti, kterým není doporučován sex kvůli kardiovaskulárním chorobám by neměli Vitria orální proužky užívat.

 

  • Užívání Vitria orálních proužků společně s alfa blokátory, antihypertenzivy nebo větším množství alkoholu může vést k hypotenzi.

 

  • Erekce trvající déle než 4 hodiny a priapismus (bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin) byla hlášena u některých pacientů užívajících Vardenafil. V případě erekce trvající déle než 4 hodiny by měl pacient okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

 

  • Pacient by měl okamžitě přestat užívat Vardenafil a vyhledat lékařskou pomoc v případě, že nastane náhlá ztráta zraku, která by mohla být příznakem Non-ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

 

  • Pacienti by měli přestat užívat Vitria orální proužky v případě náhlé ztráty sluchu nebo snížení vnímavosti zvuku a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

 

  • Pacienti s predispozicí k priapismu by měli proužky Vitria užívat jen s opatrností.Vardenafil byl US FDA klasifikován pro těhotné jako Kategorie B – proužky Vitria nejsou určené pro užívání ženami. Nebyly provedeny žádné studie proužků Vardenafilu na těhotných ženách.

 

 

 

Kontraindikace

 

Proužky Vitria jsou kontraindikovány v těchto případech:  • Opatrnost se doporučuje při podávání inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), jako je Vitria společně s alfa-blokátory. U některých pacientů může společné podávání výrazně snížit krevní tlak.

 

  • Pacienti s přecitlivělostí na Vardenafil Citrate nebo jinou aktivní složkou Vitria.

 

  • Podávání Vitria u pacientů užívajících jakoukoli formu organických nitrátů, a to jak pravidelně, tak přechodně, je kontraindikováno.

 

  • Vitria je kontraindikována u pacientů s infarktem myokardu prodělaným v posledních 90 dnech, nestabilní anginou pectoris projevující se v průběhu pohlavního styku.

 

  • Vitria je kontraindikována u pacientů s nekontrolovaným vysokým krevním tlakem či cévní mozkovou příhodu v posledních 6 měsících.

 

  • Pacienti, kteří trpí ztrátou zraku na jednom oku z důvodu non-arteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION) by neměli užívat Vardenafil orální proužky.

 

  • Vitria proužky jsou kontraindikovány u pacientů s těžkým poškozením jater (Child-Pugh C), stejně jako u dialyzovaných pacientů. 

 

Možné vedlejší účinky

 

Běžné vedlejší účinky projevující se u 2 % či více pacientů užívajících Vitria zahrnují bolesti hlavy, návaly horka, dyspepsii, zduření nosní sliznice, zánět vedlejších nosních dutin, příznaky podobné chřipce, závratě, zvýšenou kreatinkinázu, nevolnost, bolesti zad. Další vedlejší účinky jsou níže:  • Tělo jako celek – alergický edém a angioedém, nevolnost, alergické reakce, bolest na hrudi

 

  • Kardiovaskulární soustava – bušení srdce, tachykardie, angina pectoris, infarkt myokardu, komorové tachyarytmie, hypotenze

 

  • Trávicí soustava – nevolnost, gastrointestinální bolesti a bolesti břicha, sucho v ústech, průjem, refluxní choroba, gastritida, zvracení, zvýšení transamináz

 

  • Nervová soustava – parestézie a dysestézie, spavost, poruchy spánku, synkopa, amnézie, záchvaty

 

  • Pohybová soustava – zvýšení kreatinfosfokinázy (CPK), zvýšení svalového tonu a křeče, bolesti svalů

 

  • Dýchací soustava – dušnost

 

  • Kůže a podkoží – erytém, vyrážka

 

  • Zrak – poruchy vidění, oční hyperémie, poruchy barevného vnímání, bolest očí a nepříjemný pocit v oku, světloplachost, zvýšení nitroočního tlaku, zánět spojivek

 

  • Sluch – tinnitus, vertigo

 

  • Urogenitální – zvýšená erekce, priapismus Pokud by se u vás objevily tyto vedlejší účinky, či účinky které nebyly uvedeny výše, spojte se svým lékařem či lékárníkem.

 

 

 

Interakce s jinými léky

 

S Levitra interaguje větší množství léků, pokud je to možné, vyhněte se hlavně:

 

Dronedarone (Multaq); Fluconazole (Diflucan); Nelfinavir (Viracept); Nitroglycerin (Nitro-BID, Nitro-Dur a další); Posaconazole (Noxafil); Isosorbide Mononitrate (Imdur, Ismo, Monoket).

 

Pokud je nutné užívat některý z nich, je nutné, aby váš lékař zvážil potenciální rizika a přínosy, které přináší jejich užívání společně s Levitra. Váš lékař může upravit dávkování jednoho či všech přípravků, stejně tak i jejich frekvenci užívání.

 

 

 

Vynechání dávky

 

Vardenafil se používá dle potřeby, tedy není pravděpodobné vynechání dávky.

 

 

 

Předávkování

 

Pokud si myslíte, že jste užili příliš Vitria – vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte na linku Poison Help 1-800-222-1222.

 

 

 

Skladování

 

Skladujte Vitria při pokojové teplotě 20-25°C (68-77°F). Skladujte na chladném a suchém místě. Léky neskladujte v koupelně. Léky ukládejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

 

 

Zřeknutí se odpovědnosti

 

Poskytujeme pouze obecné informace o léčivech, tyto informace nejsou vyčerpávajícím výčtem všech pokynů, možných interakcí s jinými léky nebo bezpečnostních opatření. Informace ze stránky nelze využít pro samoléčbu ani pro stanovení vlastní diagnózy. Jakékoli konkrétní pokyny pro konkrétního pacienta by měly být dohodnuty s jeho lékárníkem či ošetřujícím lékařem. Zříkáme se odpovědnosti za tyto informace a za chyby, které mohou obsahovat. Nejsme zodpovědní za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či jiné nepřímé škody, které vznikly v důsledku použití informací z této stránky nebo následkem samoléčby.